top of page

Zwerfsteneneiland Maarn

Aardkundig Monument

Op 4 april 2003 is de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van de aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" te Maarn in het bijzonder te behartigen.


Wij behartigen de belangen voor het Zwerfsteneneiland 'geheel vrijwillig' door o.a.;

• het geven van lezingen/rondleidingen over historische- en aardkundige waarden

• het verzorgen van publicaties en aandacht in de media

• het stimuleren van bezoeken

• het gebruiken van het Zwerfsteneneiland voor het onderwijs

• het doorgeven van de rijke historie over het zwerfsteneneiland en het gebied er omheen

• het ontwikkelen van promotie en educatief materiaal

• het betrekken van kunst bij het eiland, in de meest brede zin van het woord

• het stimuleren en organiseren van de inzet van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud

• het onderhouden van een website en FaceBook pagina

Het bestuur van de stichting is zodanig samengesteld dat niet alleen een goede mengeling van inhoudelijke kennis over aardkundige waarden en beheer en onderhoudstechnieken, maar ook vaardigheden op het gebied van educatie, creativiteit en promotie verzekerd zijn.

IN MEMORIAM

Initiatiefnemer, mede oprichter en voormalig voorzitter van dit Aardkundig Monument, Drs. Wim Hoogendoorn, heeft vanaf het begin met al zijn enthousiasme en volledige inzet het eiland "grootgebracht, bekendheid gegeven en in kaart (en boek) gezet"!


Voor diepere informatie over aardkundige monumenten, de historie van het Zwerfsteneneiland te Maarn en het digitale stenenmuseum, kunt u een kijkje nemen op de door Wim ontwikkelde website Aardkundige Waarden.

Op 23 april 2016 hebben wij met veel verdriet afscheid van Wim moeten nemen, na een verloren strijd tegen zijn ziekte.

Het huidige bestuur (sinds 2016) van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland:


*   Mirjam van Oord 

Voorzitter / Secretaris / Gids / Marketing                           

Studio Mirjam


*   Peter Enter 

Penningmeester / Gids / Ontwerper eiland / Beheer     

Kunstschilder


*   Annet Werkhoven 

Bestuurslid / Schoolprojectgids Canon Projecten

De Werkhoven

en

de 2 bokken van het Nederlandse Langeit-ras, ons Duurzaam Onderhoud Team (DOT), want 'Dotten' zijn het! ...

 

... hopen op veel 'Vrienden & Bezoekers' en houden u graag op de hoogte over het 'wel & wee' van ons mooie Zwerfsteneneiland in de zanderij van Maarn.

Tot ziens op het prachtige

Zwerfsteneneiland Maarn

grenzend aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug!

***

Erkend als culturele ANBI / RSIN 8123.45.125

T.b.v onze ANBI erkenning publiceren wij hierna onze Jaarplanning en financiële overzichten

 

ACTIELIJST 2024

2024 Actielijst SVvhZ_edited.jpg

FINACIEEL OVERZICHT 2023

2023 SVvhZ fin.overz._edited.jpg
bottom of page