Zwerfsteneneiland Maarn - Aardkundig Monument en Evenement lokatie
Zwerfsteneneiland Maarn - Aardkundig Monument


Op 4 april 2003 is de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van de aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" te Maarn in het bijzonder te behartigen.


Wij behartigen de belangen voor het Zwerfsteneneiland 'geheel vrijwillig' door o.a.;

          * het geven van lezingen/rondleidingen over historische- en aardkundige waarden
          * het verzorgen van publicaties en aandacht in de media
          * het stimuleren van bezoeken
          * het gebruiken van het Zwerfsteneneiland voor het onderwijs
          * het doorgeven van de rijke historie over het zwerfsteneneiland en het gebied er omheen
          * het ontwikkelen van promotie en educatief materiaal
          * het betrekken van kunst bij het eiland, in de meest brede zin van het woord
          * het stimuleren en organiseren van de inzet van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud
          * het onderhouden van een website en FaceBook pagina

Het bestuur van de stichting is zodanig samengesteld dat niet alleen een goede mengeling van inhoudelijke kennis over aardkundige waarden en beheer en onderhoudstechnieken, maar ook vaardigheden op het gebied van educatie, creativiteit en promotie verzekerd zijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN MEMORIAM

Initiatiefnemer, mede oprichter en voormalig voorzitter van dit Aardkundig Monument, Drs. Wim Hoogendoorn, heeft vanaf het begin met al zijn enthousiasme en volledige inzet het eiland "grootgebracht, bekendheid gegeven en in kaart (en boek) gezet"!

Voor diepere informatie over aardkundige monumenten, de historie van het Zwerfsteneneiland te Maarn en het digitale stenenmuseum, kunt u een kijkje nemen op de door Wim ontwikkelde website Aardkundige Waarden.

Op 23 april 2016 hebben wij met veel verdriet afscheid van Wim moeten nemen, na een verloren strijd tegen zijn ziekte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het huidige bestuur (sinds 2016) van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland ...

Mirjam van Oord      Voorzitter / Secretaris / Gids                          -   Studio Mirjam
Peter Enter              Penningmeester / Gids / Ontwerper eiland    -   Kunstschilder
Jan Kees Bos            Bestuurslid / Eilandbeheer                             -   BOS Hoveniers
Annet Werkhoven    Bestuurslid / Schoolprojectgids                      -   De Werkhoven
EN ...

Pjotter & Oet, ons Duurzaam Onderhoud Team (DOT) ... en 'Dotten' zijn het!! ...... hopen op veel 'Vrienden & Bezoekers' en houden u graag op de hoogte over het wel & wee van ons mooie zwerfsteneneiland.


Tot ziens op het prachtige Zwerfsteneneiland Maarn
grenzend aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug!


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint